Woman in Blue Suit Jacket

SKALA ALIENACJI

Na skali alienacji obywatelskiej istnieje przy tym taki punkt (próg zniewolenia społeczeństwa), powyżej którego jakikolwiek opór zanika, upowszech­niają się natomiast masowo postawy zniewolenia redukując coraz bardziej społeczeństwo obywatelskie. Na prawej stronie obszaru standardowego zależność globalna ma tedy ten sam kształt, co zależność jednostkowa z nie-Ewangelicznego modelu człowieka. Zależność ta odpowiada w omawianej części krzywej dzwonowej (określającej opór mas w zależności od alienacji obywatelskiej) z dotychczasowej wersji nie-Marksowskiego materializmu historycznego (Nowak [1983 a, 1985 a]). Jedyna korekta polega na dołączeniu obszaru zniewolenia jako przedłużenia obszaru deklasacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *