writing person beside glass filled with black liquid on turned off iPhone in front of turned on MacBook Air on table

WOLNOŚĆ ,SENS, WARTOŚCIOWANIE

Jest to pewna sytuacja wzorcowy graniczna. Przymierzam do niej konkretne sytuacje życiowe i wzorcem tym mierzę stopień własnej niewoli. I tu daje znać o sobie pierwsza trudność. Spostrzegam mianowicie, że moja zależność od przepisów drogowych oraz innych norm współżycia ma niewiele wspólnego z tak pojętą niewolą i nie daje się mierzyć zastosowanym wzorcem. Poniewczasie okazuje się, że prawdziwy problem polega na czymś innym. Na tym mianowicie, że nawet przebywając w więzieniu mogę czuć się wolny – a więc być wewnętrznie wolny – natomiast jako obdarzany zaszczytami i korzystający z licznych przywilejów członek społeczeństwa, np. jako posiadacz dwu willi, trzech samochodów i wie­lokrotnego paszportu, mogę czuć się zniewolony, a więc być zniewolony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *