person using smartphone and laptop at the same time

ROZUMIENIE WARTOŚCIOWANIA

Z takiego rozumienia wartościowania wynika jednak w sposób naturalny dyskusja o pryncypiach. Już sama kwestia obszerności, a więc obiektywnej pozycji poszczególnych istnień może być sporna. Przeko­nują o tym np. wyzwoleńcze dylematy polskiego socjalizmu końca ubiegłego stulecia, te zawzięte spory dotyczące prymatu spraw klasowych i narodowych w wyzwoleniu. Także dziś można dyskutować i dyskutuje się nad prymatem interesów polskich i środkowoeuropejskich w naszej sytuacji geopolitycznej; jest to jakby dalekie, dwudziestowieczne echo tamtego dziewiętnastowiecznego sporu, sporu o hierarchię spraw, kolejność działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *