woman in white crew neck t-shirt sitting by the table with macbook

PEWIEN KIERUNEK DZIAŁAŃ

Wskazują jednak, jak chciałbym sądzić, pewien kierunek badań, który okazać się może dość płodnym poznawczo pod warunkiem – oczywiście – operacjonalizacji formułowanych tez i ich weryfikacji empirycznej.Punktem wyjścia jest zarysowana wyżej koncepcja świadomości jako układu schematów poznawczych, systemów wartości i zbiorów reguł działania. Przyjrzyjmy się bowiem bliżej owej strukturze wskazując możliwe teoretycznie zależności między jej poszczególnymi elementami.Jak już wspomniano wyżej, świadomość jest strukturą składającą się ze zbiorów schematów poznawczych, systemów wartości oraz systemów reguł działania powiązanych ze sobą określonymi relacjami. Podstawowe relacje to reguły waloryzacji ustalające rząd wartości przez przyporządko­wanie wartości schematowi danego rzędu oraz normy, tj. relacje przyporządkowujące parom scheraat-wartość – działanie określonego rodzaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *