person using black laptop computer

WEDŁUG PRZYPUSZCZEŃ

Jeżeli przypuszcza (na podstawie wyników eksperymentalnej sprzedaży), że jest w stanie stworzyć na tym rynku duży popyt na swój towar, może zwiększyć cenę jeszcze .o kilka do kilkunastu procent. Z drugiej strony musi jednak brać pod uwagę aktualne ceny sprzedawanych na tym rynku /bliższych lub dalszych substytutów swego towaru. Jeżeli nato­miast brak jest takich substytutów (bliższych, gdyż dalsze zawsze istnieją) musi brać pod uwagę fakt, że wysoka cena . towaru przyczyni się do naśladownictwa jego produkcji w kraju importującym i spowoduje powstanie bliższych substytutów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *