digital marketing artwork on brown wooden surface

POŚREDNIE OGNIWO

Pośrednie ogniwo, sprzedaży zachowuje bowiem całkowicie bierną pozycję wobec samego towaru. Fakt reklamowania firmy na odpowiednią skalę daje eksporterowi jedynie pośrednio szansę sprzedaży jego to­waru, stanowiącą rezultat przyciągania nabywców do^sklepów danej firmy. Jeżeli jednak konsument (użytkownik) podświado- ‘ mie uzna, że bardziej jest mu znany towar innej marki niż marki danego eksportera, jeżeli opakowanie (gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu) nie przyciąga również nabywcy bardziej od innych, jedynym czynnikiem, który w pewnym stopniu może oddziaływać na konsumenta jest cena. Przedsię­biorstwa tego rodzaju dążą do przyciągnięcia do siebie przede . wszystkim najszerszych grup nabywców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *