Top view of anonymous woman in casual wear sitting on floor with laptop and smartphone and creating plan on notebook while resting during break in modern living room

ROZBIEŻNOŚĆ ODPOWIEDZI

Ta rozbieżność odpowiedzi dwu wielkich artystów przecież zastanawia. Nie daje się wytłumaczyć cechami narodowymi kultur; sądy zbliżone do Mickiewiczowskich można przeczytać np. u Victora Hugo, zaś polskie odpowiedniki sądów Baudelaire’a, jeśli nie wcześniej, znajdą się na pewno u Małodopolan. Nie daje się też ta rozbieżność wytłumaczyć odległością epok, gdyż obie odpowiedzi zostały zapisane niemal w tym samym czasie; dzieli je jedno tylko pokolenie. Powiem też od razu, że obu artystom nie wierzę – u każ­dego znaleźć można sądy, które zacytowanym tu zdaniom najoczywiś- ciej przeczą. Chyba właśnie różnica jednego pokolenia wyjaśnia wszystko – ponieważ rozmowy pokoleń polegają zazwyczaj na przeciwstawianiu sobie prawd częściowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *