person in yellow dress shirt using black laptop computer

KAŻDE PODEJŚCIE

Dla szowinisty wyzwolenia społecznego, który solidaryzuje się wyłącznie ze współuciśnionymi, kresem pragnień będzie spalenie dworu dziedzica, zamordowanie właściciela fabryki lub powieszenie komunisty. O szo­winiście własnego narodu nie muszę się rozwodzić, ponieważ nacjona­lizm, czyli szowinizm narodowy jest chyba znany najlepiej i doświad­czany powszechnie, Ale zdarza się również szowinistyczny europocen- tryzm, dziś wprawdzie rzadziej niż kiedyś, a także – tak! – szowinistyczny antropocentryzm, ów „lokalny patriotyzm” w skali ludzkości, odpowie­dzialny za drastyczne przeoczenia w ludzkim myśleniu i za niepoweto­wane szkody, jakie wyrządziliśmy ziemskiej przyrodzie.Tak więc nie każde podjęcie wymogu obszerniejszego istnienia jest zaraz wartościowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *