person using smartphone and laptop at the same time

CZYNNOŚĆ SENSOWNA

Jak pisze autor, „czynność sensowna (…) może być podjęta w następujących warunkach. Dana jednostka uświadamia sobie, że może podjąć jakąś czynność Cit ale obok tego szereg innych: C2, C3 (…), jedna i tylko jedna z tych czynności musi być przy tym podjęta (ze względów »logicznych«).Nasz podmiot sądzi również, iż każda z owych możliwych czynności prowadzi niezawodnie do określonych rezultatów. (3) Rezultay te są uporządkowane preferencyjnie, tzn. jedne z nich cenione są wyżej, inne niżej; jeden z nich jest ceniony najwyżej. (…) twierdzenie ogólne, które głosi, że każda jednostka w warunkach typu (1) – (3) podejmuje: zawsze czynność mającą realizować cel najwyżej preferowany, nazywać będziemy założeniem o racjonalności, a czynność sensowną tego typu nazywać czynnością racjonalną”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *