man drawing on dry-erase board

WYŁĄCZNOŚĆ TOWAROWA

Wyłączność totoarowa. jest ograniczana.wiumowie zazwyczaj do określonej grupy lub rodzaju towarów, które zleceniodawca sprzedaje, lub zamierza sprzedawać na danym rynku.Możeona jednak dotyczyć również całego asortymentu towarów znajdujących się w* gestii’ zleceniodawcy.Wyłączność, towarowa jest jednak zawsze’ łączona nierozdzielnie z; wyłącznością geogra­ficzną lub wyłącznością odnośnie do określonej grupy klientów. Połączenie’takich dwu rodzajów ^wyłączności okazuje się ko­nieczne. Określenie bowiem w umowie, że agent posiada wy­łączność na jakiś towar danego eksportera bez ustalenia dodat­kowo, że jest to wyłączność, na. określonym terytorium,; może spowodować konieczność ..płacenia dwu ‘ prowizji agencyjnych. M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *