Kancelaria radcy prawnego Warszawa – na jaką się zdecydować?

Wiele osób nie ukrywa, że ma aktualnie rozmaite kłopoty prawne. Tacy ludzie jak najszybciej muszą zgłosić się do odpowiedniego prawnika czy radcy prawnego. Wszystko po to, aby uniknąć w przyszłości większych kłopotów. Kancelaria radcy prawnego Warszawa to bez wątpienia miejsce, które pomaga w rozmaitych kwestiach związanych z prawem. Dlaczego warto zdecydować się na taką opcję? […]

Sklep monitoring AHD

Kiedy zakładamy wkońcu swoją własną firmę, powinniśmy jak najlepiej o nią zadbać. Jeśli prowadzimy sklep, powinniśmy zainwestować w Sklep monitoring AHD. W dzisiejszych czasach ilość kradzieży, drastycznie rośnie. Okradane są przeważnie, małe sklepiku osiedlowe, ponieważ nie posiadają one ochrony ani monitoringu. Warto zakupić, profesjonalny sprzęt, aby uniknąć kradzieży i zniszczeń. Złodziej włamując się do sklepu, nie […]

Zakładanie ogrodów ile to kosztuje?

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że aby móc coś w swoim życiu czy też domu zmienić, to jednak mimo wszystko na samym początku musimy w to zainwestować swoje pieniądze. I tak przykładowo jeśli chodzi o zakładanie ogrodów , to wiele osób inwestuje w przeróżnego rodzaju kursy. W praktyce jednak wiele informacji można będzie znaleźć w internecie […]

Z PUNKT WIDZENIE INTERESÓW

Z’punktu widzenia interesów gospodarki narodowej istotne, jest przede wszystkim to, że W zamian za całą wartość transakcji otrzymuje się określoną sumę w walucie kraju importującego. Z tego więc. punktu widzenia wskaźnik geograficzny powinien być zastosowany oddzielnie do każdej wymienionej w ofercie ceny końcowej. Eksporter nie może jednak w ofercie tłumaczyć, dlaczego np. różnica między ceną […]

OBNIŻKI HANDLOWE

Wynika:to z faktu uzyskiwania lub nieuzyskiwania przez poszczególne kraje w trakcie zawierania umów handlowych z da­nym krajem prawa do korzystania z obniżek celnych, (wynika­jącego z klauzuli najwyższego.uprzywilejowania), oraz z faktu stosowania ulg celnych w obrotach dwustronnych (umowy typu unii celnych) lub wielostronnych; ale o ograniczonym zasięgu i nieprzenoszalnych, poza kra je uczestników; (ulgi celne W […]

EKSPORT Z KRAJU

W rezultacie eksporter z kraju, którego towar jest obłożony wyższym cłem, znajduje się w gorszej sytuacji konkurencyjnej niż jego partner z kraju, którego towary korzystają z ulg celnych. Te różnice muszą być brane pod uwagę przez eksportera przy ustalaniu ceny ofertowej maszyny. Może to stanowić również pewien ele­ment w jego polityce cenowej, o czym jeszcze będzie mowa […]

FORMUŁA HANDLOWA

Jako element cenotwórczy ma w odnie­sieniu do maszyn i urządzeń mniejsze znaczenie niż w przy­padku eksportu towarów masowych. Wynika to z większej war­tości  jednostkowej tego rodzaju towarów. Przy czym, ze względu na poważne różnice występujące między poszczegól­nymi rodzajami maszyn odnośnie do stosunku ich wartości do wagi, udział elementów kosztowych wynikających z zastoso­wania poszczególnych rodzajów formuł […]

W DZIEDZINIE OBROTU

Wprawdzie jak ustaliliśmy wyżej, w tej dziedzinie obrotu koszty transportu nie mają tak dużego znaczenia dla polityki cenowej, jak w handlu towarami masowymi, to jednak znaczna różnica odległości między krajem eksportera a rynkiem impor- towynrw porównaniu do odległości od tego,rynku do krajów głównych konkurentów może stanowić przyczynę zróżnicowania ceny. Jeżeli ta różnica wynosi np. 50/o […]

ZMIANY DOTYCZĄCE KRAJÓW

Te zmiany doty­czą bądź wszystkich krajów, bądź tylko; pewnej ich grupy. W przypadku gdy maszyna dostarczana jest nabywcy natych­miast po podpisaniu kontraktu (umowy kupna-sprzedaży),-jej cena wyrazi aktualny poziom cen poszczególnych składników kosztów. Jeżeli natomiast między momentem podpisania kon­traktu a momentem dostawy upływa pewien czas, zarówno w interesie eksportera, jak i importera jest umieszczenie w kon­trakcie […]

W ODNIESIENIU DO SUROWCÓW

Kiedy bowiem eksporter ustali udział robocizny w cenie na 50%, gdy faktycz­nie wynosi on 30%, spadek ceny robocizny spowoduje obniżenie całej ceny w większym stopniu,:niż. to powinno mieć miejsce.Eksporter z kraju socjalistycznego może. stosować-klauzulę zmienności ceny podobnie jak eksporter z kraju kapitalistycz­nego. Ponieważ jednak nominalne’zmiany płac w tej grupie krajów nie następują nigdy in minus, […]

ZE WZGLĘDU NA CZYNNIKI

Ze względu na czynniki, które>mają wpływ na wysokość ceny eksportowej, charakterystyczne dla ‘ sprzedaży przetargowej jest przede wszystkim to, że sprzedaje się na z góry określonych zasadach jednorazowo stosunkowo dużą ilość towaru (szereg pojedyn­czych maszyn lub jedno bardzo duże urządzenie). Sprzedaż przetargową można więc uważać w pewnym stopniu za sprzedaż o  charakterze hurtowym. W związku […]

SPŁATA KREDYTU

W tym ostatnim przypadku jest to oprocentowanie nie podlegające zmianom. Jeżeli dla spłat kredytu przyjęto oprocentowanie stałe, cena towaru w kontrakcie może być określona od razu łącznie z opro­centowaniem i wtedy każda spłacana rata kredytu-jest równej wysokości.Mówiąc o różnicy między ceną gotówkową a ceną kredytową ustaliliśmy jako przyczyny jej występowania czynniki związane z wykorzystaniem kapitału […]